Skip to content

INFO COVID-19 CORONAVIRUS

INFORMATION TILL BESÖKANDE I BORÅS DJURPARK & CAMPING ANGÅENDE COVID-19 CORONAVIRUS

Säkerhet och välbefinnande för våra gäster, personal och djur är vår prioritet och vi kommer att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa detta. Liksom många andra institutioner övervakar vi aktivt situationen när det gäller utbrottet av COVID-19 coronavirus och följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Råd från hälsoskyddsmyndigheterna medför i nuläget att vår verksamhet fungerar som normalt och standardvillkor för besök fortsätter att gälla.

Om du planerar att besöka Borås Djurpark & Camping från ett område som har påverkats direkt av coronavirus och/eller om du visar symtom som liknar de som är förknippade med viruset (till exempel feber, hosta, andfåddhet), ber dig vänligen att avstå från ditt besök och istället kontakta sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Om du har frågor som gäller en planerad bokning, vänligen kontakta oss på 033-4304800.

För ytterligare information; läs och följ anvisningarna från Folkhälsomyndigheten och respektive regional smittskyddsenhet.

Under ditt besök vill vi försäkra dig om att vi på Borås Djurpark & Camping arbetar proaktivt för att minimera risken för smitta, inklusive översikt av smittskydd och rengöringsrutiner i hela anläggningen.

Vi försäkrar att vi kommer att fortsätta agera snabbt om vi är skyldiga att göra det och vidta alla nödvändiga insatser för att skydda våra gäster, personal och djur.

Vi ber alla våra gäster att respektera och bibehålla en hög standard för den personliga hygienen vid besök i Borås Djurpark & Camping.

Det finns enkla saker du själv kan göra för att förhindra spridning av viruset.

• Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten; särskilt efter toalettbesök samt innan måltider. Handsprit kan vara ett bra komplement till handtvätt.

• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor i övriga samhället och i din närhet.

Vänliga hälsningar ledning med personal Borås Djurpark & Camping.