Skip to content

Bokningsvillkor

Borås Camping tillämpar nedan betalning och bokningsregler.

Allmänt
Förbered gärna din vistelse med att ha ett giltigt digitalt Camping-ID eller ett digitalt Camping Key
Europe. Detaljerad information finner du på campingkeyeurope.se. Bokning av stuga eller vandrarhem kräver inte campingkort. Vid bokningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske

Åldersgräns för bokning
För att få göra en bokning/ingå ett avtal med oss måste du vara 20 år. Identitet ska kunna styrkas med legitimation vid incheckning. Uppfyllande av åldersgräns utgör att krav för att få tillträde till området.

När blir bokningen bindande?
Din bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system.. Bekräftelse på bokningen utgörs av det bokningsnummer som skickas via e-post. Kontrollera att bekräftelsen/fakturan överensstämmer med det du bokat.

Öppet köp i 24 timma
Öppet köp i 24 timmar gäller på alla bokningar gjorda mer än 7 dagar före ankomst.

Betalningssätt
Onlinebokning betalas med kort i samband med bokningen.
Bokning gjord via telefon/E-post, betalas med faktura eller i vissa fall på plats.
Uteblir du utan avbeställning får du betala för din vistelse.

För betalning från utlandet gäller kontakta receptionen på info@borascamping.se

Bokning gjord på plats betalas direkt med kort vid incheckning.

Vad gäller om jag vill ändra min bokning?
För att göra en ändring i din bokning ta kontakt med Borås campings reception via e-post eller
telefon. Tänk på att uppge ditt bokningsnummer. OBS! Har du bokat via online bokningen (svenskcamping.se) tag kontakt med svensk campings gästservice 0771 – 117 117 eller på service@camping.se.

Avresa tidigare än planerat
Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

Vad gäller om jag vill avboka?
Vi har campingtomter och stugor i två prisklasser, ej avbokningsbara och fri avbokning.
Ej avbokningsbar- avbokning ej möjlig.
Fri avbokning- bokningen kan avbokas fram till kl15.00 dagen innan ankomst (en avbokningsavgift tas ut på 199kr).
* För bokningar gjorda före 2023-01-02 se nedan.
In och utcheckningstider
Incheckning kl 15.00 till 18.00. Under högsäsong utökas öppettider, kontakta receptionen för vad som gäller för din bokning. Notera hur länge receptionen är öppen beroende på datum för ditt besök.
Det åligger dig att kontrollera vilka in och utcheckningstider som gäller just din bokning.


Utcheckning:
• Vandrahemmet senast kl. 10.00
• Stugor senast kl. 11.00
• Campingplatser senast 12.00
Att inte dyka upp räknas som avbokning varvid avbokningsreglerna gäller.

Försäkringar
Du som har ett giltigt Camping Key Europé, endast betalversionen, innehar en särskild försäkring vid
olycksfall på campinganläggningen. Detaljerad information finner du på
https://www.camping.se/sv/Camping-Key-Europe/Allt-om-Camping-KeyEurope/Olycksfallsforsakring/
Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse har fullgott försäkringsskydd.

Force Majeure
För det fall att resan inte kan genomföras på grund utav ett hinder utanför Borås campings
kontroll och som campingen inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när
Avtalet ingicks vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är
campingen fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Det samma gäller även om
resan inställes på grund av någon som campingen anlitat eller annan i tidigare led. Borås
camping reserverar sig för lagändringar och/eller prisändringar som ligger
utanför deras kontroll.

Övrigt
I logipriset ingår inte, om inte annat anges på bekräftelsen, lakan, handdukar. Det finns att
köpa till och/eller hyra på plats. Tänk på att ta med vad du behöver för din vistelse.

Vad har jag för skyldigheter?
Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella
felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser som är gjorda av bokningspersonal som är av
väsentlig betydelse för dig ska vara noterade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas. Du ska följa de ordningsregler och anvisningar som gäller för din bokning. Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.
Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela oss detta inom 3 dagar efter avresa. Detta kan ske skriftligt via e-post.

Överträdelse av ordningsföreskrifter för campingplatsen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Vid avhysning beräknas förfallet belopp efter aktuellt dygnspris som tillämpats under den tid som du haft tillgång till platsen samt avdrag för beräknad skada. Eventuell mellanskillnad återbetalas senast 10 dagar efter avhysningen.

Vad händer om något går snett?
Om det du bokat inte kan erbjudas har du rätt att utan extra kostnad få liknande boende eller ett boende av högre standard i Borås. Meddela personalen vid bokning om du har specifika önskemål så att de får informationen i förväg inför din ankomst. Om du vill ta med dig ditt husdjur ber vi dig informera om detta vid bokning då vi har begränsat antal boenden för husdjur. Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till receptionen eller vaktmästare så att denne har möjlighet att rätta till felet.
Tänk på att Dina möjligheter att få rättelse kan minska om Du dröjer med att kontakta oss.

Vi finns alltid för dig på mail eller telefon om du har frågor rörande din bokning


Varmt välkomna till oss!