Skip to content

Bokningsvillkor

Betalnings- & bokningsregler
Borås camping tillämpar samma betalnings- och bokningsregler som SCR, Svensk Camping och
stugföretagares Riksförbund.

Allmänt
På alla campingplatser som är anslutna till SCR Svensk Camping är det obligatoriskt att registrera sig.
Förbered gärna din vistelse med att ha ett giltigt digitalt Camping-ID eller ett digitalt Camping Key
Europe. Detaljerad information finner du på campingkeyeurope.se. Bokning av stuga eller vandrarhem kräver inte campingkort. Vid bokningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske

Åldersgräns för bokning
För att få göra en bokning/ingå ett avtal med oss måste du vara 18 år. Identitet ska kunna styrkas
med legitimation vid incheckning. Uppfyllande av åldersgräns utgör att krav för att få tillträde till
området.

När blir bokningen bindande?
Din bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system.. Bekräftelse på bokningen utgörs av det bokningsnummer som skickas via e-post. Kontrollera att bekräftelsen/fakturan överensstämmer med det du bokat.

Öppet köp i 24 timma
Öppet köp i 24 timmar gäller på alla bokningar gjorda mer än 7 dagar före ankomst.

Betalningssätt
Onlinebokning betalas med kort i samband med bokningen.
Bokning gjord via telefon/E-post betalas till bankgiro: 686-8400, ange bokningsnummer.
Uteblir du utan avbeställning får du betala för din vistelse.

För betalning från utlandet gäller följande:
Bankens namn: Nordea Bank AB
Adress: 105 71 Stockholm
IBAN: SE 8895 0000 9960 2643 113695
SWIFT: NDEASESS

Bokning gjord på plats betalas direkt med kort vid incheckning.

Vad gäller om jag vill ändra min bokning?
För att göra en ändring i din bokning ta kontakt med Borås campings reception via e-post eller
telefon. Tänk på att uppge ditt bokningsnummer. OBS! Har du bokat via online bokningen (svenskcamping.se) tag kontakt med svensk campings gästservice 0771 – 117 117 eller på service@camping.se.

Vad gäller om jag vill avboka?
Avbokning av bokning gjord via e-post/telefon/direktkontakt med receptionen ska ske via e-post till
info@borascamping.se. Bokningen anses som avbokad först då du fått ett e-postmeddelande från
oss att ditt bokningsnummer avbokats. Avbokning gällande bokningar som gjorts online (svenskcamping.se) görs via svensk campings gästservice.

Avbokningsavgift
I händelse av att avbokningsskydd inte tecknats uttages följande avbokningsavgift.
• 40 dagar eller fler före ankomst: 10 % av bokningens pris (anmälningsavgiften)
• Vid avbokning 39 – 8 dagar före ankomstdag: 25 % av totalt pris
• Vid avbokning 7 – 2 dagar före ankomstdag: 75 % av totalt pris
• Vid senare avbokning än 2 dagar före ankomstdag: 100 % av totalpris
Om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalas in.

Avbeställningsskydd
Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden, genom att teckna ett avbeställningsskydd för 249
konor per bokning. Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokningen. Men tecknat
avbeställningsskydd kan du avboka fram till 24 timmar före ankomstdag, förutsatt att någon av
nedan angivna händelser har inträffat.

• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo,
dina/eller din make/makas/sambos föräldrar, barn, syskon eller medresenärer. Gäller ej djur.
• Det inträffar någon annan forma av allvarlig händelse utanför din kontroll, t ex omfattande
eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att du kan stå
fast vid din bokning.
• Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från antingen, läkare, försäkringsbolag eller
myndighet. Intyg som kommer mer än sju (7) dagar efter avbokning beaktas ej.

Vid avbokning återbetalas ej avbeställningsskydd och bokningsavgift.
Bokningen anses som avbokad när du emottagit ett e-postmeddelande om att bokningsnummer är
avbokat.

In och utcheckningstider
Incheckning kl 15.00 till 18.00. Under lågsäsong begränsade öppettider, kontakta receptionen för vad som gäller för din bokning. Notera hur länge receptionen är öppen beroende på datum för ditt besök.
Det åligger dig att kontrollera vilka in och utcheckningstider som gäller just din bokning.
Utcheckning:
• Vandrahemmet senast kl. 10.00
• Stugor senast kl. 11.00
• Campingplatser senast 12.00
Att inte dyka upp räknas som avbokning varvid avbokningsreglerna gäller.

Försäkringar
Du som har ett giltigt Camping Key Europé, endast betalversionen, innehar en särskild försäkring vid
olycksfall på campinganläggningen. Detaljerad information finner du på
https://www.camping.se/sv/Camping-Key-Europe/Allt-om-Camping-KeyEurope/Olycksfallsforsakring/
Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse har fullgott försäkringsskydd.

Force Majeure
För det fall att resan inte kan genomföras på grund utav ett hinder utanför Borås campings
kontroll och som campingen inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när
Avtalet ingicks vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är
campingen fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Det samma gäller även om
resan inställes på grund av någon som campingen anlitat eller annan i tidigare led. Borås
camping reserverar sig för lagändringar och/eller prisändringar som ligger
utanför deras kontroll.

Övrigt
I logipriset ingår inte, om inte annat anges på bekräftelsen, städning, lakan, handdukar. Det finns att
köpa till och/eller hyra på plats. Tänk på att ta med vad du behöver för din vistelse.

Vad har jag för skyldigheter?
Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella
felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser som är gjorda av bokningspersonal som är av
väsentlig betydelse för dig ska vara noterade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas. Du
ska följa de ordningsregler och anvisningar som gäller för din bokning.

Vad händer om något går snett?
Om det du bokat inte kan erbjudas har du rätt att utan extra kostnad få liknande boende eller ett boende av högre standard i Borås. Meddela personalen vid bokning om du har specifika önskemål så att de får informationen i förväg inför din ankomst. Om du vill ta med dig ditt husdjur ber vi dig informera om detta vid bokning då vi har begränsat antal boenden för husdjur. Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till receptionen eller vaktmästare så att denne har möjlighet att rätta till felet.
Tänk på att Dina möjligheter att få rättelse kan minska om Du dröjer med att kontakta oss.

Vi finns alltid för dig på mail eller telefon om du har frågor rörande din bokning
Varmt välkomna till oss!